január  2016 :  Novoročný večierok

                          vystúpenie detí, kapustnica, medovníčky

                          15.1.2016 (piatok) o 16,00 hod. (rodičia a deti)

 

                          vtáčatká v zime – kŕmenie

                          3. týždeň

 

                          hry so snehom, stavanie snehuliakov

                          4. týždeň

 

                          Divadlo pod hríbom

                          „O stratenej rukavičke“

                          29.1.2016 o9,30 hod.

 

február  2016 : fašiangy v škôlke (výzdoba, karnevalové masky)

                          5. týždeň

 

                           karneval – súťaže, zábava

                           5.2.2016

 

                           zimná kondička (sánkovanie, kĺzanie, hry so snehom)

                           6. týždeň  

 

                           Divadlo zo šuflíka – „Pinokio“

                           19.2.2016 o 9,00 hod.

 

marec 2016 :     marec – mesiac knihy v MŠ

                           rozprávkový týždeň                            

                           9. týždeň

 

                          návšteva MsK a Múzea v Senci

 

                          veľkonočné dielne (rodičia a deti)

                          18.3.2016 o 16,00 hod.

 

                           Divadlo MAO – „Zajkova Veľká noc“

                           22.3.2016 o 9,30 hod.