Od septembra 2013 otvárame týždňovú škôlku

max. počet detí 20

 

prevádzka – pondelok od 7,00 hod. -  piatok do19,00 hod.

výuka – podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet je pre všetkých“

 

Vašim deťom sa bude v štyroch smenách 24 hodín venovať 9 zamestnancov :

  - riaditeľka školy (zriaďovateľka, učiteľka)

  - štyri  výborné, kvalifikované učiteľky s dlhoročnou praxou

  - kuchárka

  - školníčka (upratovačka)

  - prevádzková pracovníčka

  - kurič, záhradník

 

strava :  7,30 hod. raňajky

              9,30 hod. desiata

            12,00 hod. obed

            15,00 hod. olovrant

            18,00 hod. večera

            19,30 hod. 2. ľahká večera

pitný režim : čaje, mliečne nápoje, ovocné šťavy, pitná voda

 

organizácia dňa : 7,00 budíček, malá rozcvička

                               obliekanie,hygiena

                               7,30 – 7,45 raňajky               

                                hry a hrové činnosti

                                hygiena

                                9,30 – 9,45 desiata

                                edukačné aktivity

                                pobyt vonku, hygiena

                               12,00 – 12,30 obed

                                hygiena, príprava na odpočinok

                                odpočinok

                                pohybové a relaxačné cvičenia

                                obliekanie, hygiena                           

                               15,00 olovrant

                                pobyt vonku

                                krúžky, príprava predškolákov

                               18,00 večera

                                hry a hrové činnosti

                                hygiena (sprchovanie), príprava na spánok

                               19,30 druhá ľahká večera

                                hygiena (umývanie zubov)

                                20,00 nočný spánok

POPLATKY :

zápisné –  100 EUR (nevratné)

školné  –  700 EUR/mesiac (1,62 eur/hod)

strava   -  100 EUR/mesiac (6x denne, 5,00 eur/deň)

 

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy. Kontakt