Mgr.art.Karin Krigovská

Mgr.art.Karin Krigovská

učiteľka so zameraním na tanec a pohybové aktivity

lienkova trieda