Takto sme vyrábali ozdoby na Veľkonočných dielňach :

Takto sme vyrábali ozdoby na Veľkonočných dielňach :