LETNÁ ŠKôLKA - ZÁPIS OD 08.04 - 12.04.2013

LETNÁ ŠKôLKA - ZÁPIS OD 08.04 - 12.04.2013

Letná škôlka pre naše aj všetkz ostatné detičky cez prázdniny na dva turnusy od 01. - 04.07.2013  a  08. - 12.07-2013. Otvorenie letnej škôlky je podmienené min. počtom detí 15.