LETNÁ ŠKôLKA

LETNÁ ŠKôLKA

 

L e t n á   š k ô l k a   S t o n ô ž k a

 

Súkromná materská škola Senec – Svätý Martin

SMŠ pripravuje pre všetky deti (nielen tie, ktoré navštevujú SMŠ) vo veku 4-8 rokov na prvé dva júlové týždne 2013 letnú škôlku

od 7,00 hod. do 17,00 hod., max. počet detí 20

 

termín :                                                   pre deti SMŠ:        ostatné deti:   

________________________________________________________           

1. týždeň „malí indiáni“  

od 1.7.2013 do 04.7.2013 (4 dni)           80 eur/týždeň        104 eur/týždeň

2. týždeň „malí umelci“  

od 8.7.2013 do 12.7.2013 (5 dní)         100 eur/týždeň        130 eur/týždeň

________________________________________________________

Poplatok , 26 eur/deň zahŕňa :

a) celodenná starostlivosť o dieťa pod dohľadom pedagogického

    personálu a celodenné aktivity podľa týždňovej témy + pracovné

    a hygienické pomôcky – 22 eur/deň, t.j.2,20 eur/hod.

b) strava (desiata, obed, olovrant, ovocie, zelenina, celodenný pitný

    režim) – 15 eur/týždeň, t.j.3 eura/deň

c) drobné darčeky a odmeny za úspešne zvládnuté aktivity

    5 eur/týždeň   

 

SMŠ Svätý Martin je škôlka v prírode, okrem veľkého školského dvora vybaveného záhradným zariadením, bazénom a dopravným ihriskom,  ponúka deťom aj krásne prírodné prostredie, polia a les, s neobmedzenými možnosťami využitia. Aktivity realizujeme na dvore školy, alebo v prírode. Strava je domáca, denne čerstvá zelenina a ovocie.  

L e t n á š k. prihláška.docx (11,8 kB)