Súkromna materská škola Senec - prázdniny 2015-2016

 

 

vianočné  –  od 23.12.2015  do  08.01.2016

                   nástup  11.01.2016 

 

 

jarné   -   od  22.02.2016  do  26.02.2016

                nástup  29.02.2016

 

 

školský  rok  sa  končí  30.06.2016  (štvrtok)

 

 

letné prázdniny  -  od  01.07.2016  do  31.07.2016  (t.j. 4 týždne)

                                nástup  01.08.2016