Organizácia dňa - Lienková trieda

4-ročné a 5-ročné deti

 • 6,30 – 9,00  preberanie detí od rodičov a odvoz do SMŠ
 • hry a hrové činnosti
 • desiata 9,05– 9,25 hod.
 • edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku
 • obed 11,45 – 12,15 hod.
 • odpočinok 12,30 – 14,30 hod.(ml.deti)
 • odpočinok 12,30 -  13,00 hod.(st.deti)
 • príprava predškolákov a krúžky (staršie deti) od 13,00 do 14,30 hod.
 • olovrant 14,45 – 15,05 hod.
 • 15,10 hod. hry a hrové činnosti, pobyt vonku
 • 15,30 – 17,30 odvoz detí zo SMŠ, odovzdávanie rodičom

Organizácia dňa - Slniečková trieda

2-ročné a 3-ročné ročné deti

 • 6,30 – 9,00  preberanie detí od rodičov a odvoz do SMŠ
 • hry a hrové činnosti    
 • desiata 9,05 – 9,25 hod.
 • edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt vonku
 • obed 11,45 – 12,15 hod.
 • odpočinok 12,30 – 14,30 hod.
 • olovrant 14,45– 15,05 hod.
 • hry a hrové činnosti 
 • pobyt vonku 
 • 15,30 – 17,30 odvoz detí zo SMŠ, odovzdávanie rodičom

 

Príprava predškolákov a krúžky :

 

od 13,00 do 14,30 hod. (s 15min. prestávkou na relaxáciu)     

pondelok:           anglický jazyk ( Mgr. Čermáková )                      

utorok :        PT  náboženská výchova  (Mgr. Krigovská)

                       NT  pracovno-výtvarný krúžok (Tóthová),

streda :         PT   grafomotorika 

                   NT  predškolská gramotnosť           

                         (PP- učiteľky lienkovej triedy) 

štvrtok :                anglický jazyk (Mgr.Čermáková)

piatok :         PT   hókusy-pokusy (zábavná fyzika Havasová)

                  NT   rozvoj kongitívnych kompetencií

                         (PP- učiteľky lienkovej triedy)