Občianske združenie Slniečko

Občianske združenie Slniečko je nezávislou organizáciou, združujúcou na základe dorovoľného rozhodnutia rodičov detí, ktoré navštevujú, alebo navštevovali Súkromnú materskú školu v Senci - Svätom Martine, ako aj ostatných záujemcov o problematiku predškolskej výchovy a dianie v Súkromnej materksje škole Senec - Svätý Martin.

Združenie spolupracuje na podklade krátkodobých, alebo dlhodobých dohôd s organizáciami zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku a materskými centrami na území Slovenska, ako aj v zahraničí.

Cieľom združenia je:

  • ochrana záujmov a práv detí predškolského veku podľa Dohovoru o právach dieťaťa, článok 3 a článok 18, bod 2.
  • podieľať sa na príprave nových modelov predškolskej výchovy a alternatívnej koncepcii práce.
  • pomáhať rodičom prí výchove detí, podnecovať odborné diskusie o súčasných problémoch výchovy a vzdelávania a v spolupráci s odborníkmi hľadať riešenia.
  • využívaním prostredia a okolia Súkromnej materskej školy Senec - Svätý Martin pomáhať deťom utvárať názor na svet a budovať kladný vzťah k prírode, ale aj k sebe samému, ku svojim rodičom a k ostatným ľuďom.
  • vychovávať deti tak, aby prežili zdravý, ponohodnotný a zmysluplný život.

 

Zdrojmi majetku sú:

  • členské príspevky
  • dary a príjmy z činností
  • príjmy z 2 % dane

 

Aktivity občianskeho združenia podporili:

  • Nadácia Tatra banky

 

Vážime si každú podporu, sme vďační aj za príspevky jednotlivcov, či už formou daru alebo poskytnutím 2 % zo svojej zaplatenej dane.

Darujte nám 2 % z dane! Stiahnite si tlačivo na darovanie 2 % dane:

Viac informácií o spolupráci, poskytnutí akejkoľvek podpory získate v Súkromnej materskej škole Senec - Svätý Martin, alebo priamo u predsedníčky združenia Edity Tóthovej (02/4592 2793) alebo riaditeľky materskej školy Evy Hurtovej (02/4592 2793 alebo superskolka@gmail.com).