Krúžky

hudobno-tanečný:

  •  hravou formou dostávajú deti základ tanečných krokov a   vyšantia sa na detské pesničky. S divadielkom si zahrajú známe rozprávky. Používajú   bábky aj  rôzne kostýmy.

výtvarno-pracovný:

  • sú zamerané na rozvoj fantázie a detskej osobnosti – kreslenie, maľovanie, modelovanie, vytláčanie , využívanie tradičných i netradičných materiálov, výroba  darčekov pre rodičov, pečenie...

hókusy-pokusy (zábavná fyzika):

  • skúšanie jednoduchých pokusov a vysvetlenie základných fyzikálnych zákonov