September v našej škôlke

16.09.2014 06:41

september 2014 :   vychádzka do blízkeho okolia SMŠ – spoznávanie

                                mestskej časti Sv. Martin (38. týždeň)

 

                                šarkaniáda, opekačka (rodičia a deti)

                                výroba šarkanov na výzdobu MŠ

                                25.9.2014 (štvrtok) o 16,00 hod.

 

                               Vychádzka „Čo nového v lese“ (39. týždeň)