Ponúkame

01.08.2012 21:41
 • čistý vzduch, pokojné, krásne, prírodné prostredie s neobmedzenými možnosťami využitia vo výchove a vzdelávaní (materská škola v prírode)
 • útulné domáce prostredie, vybavené variabilným zariadením, učebnými pomôckami a hračkami
 • veľký školský dvor s preliezkami, krytým pieskoviskom, hojdačkami, kolotočmi, dopravným ihriskom, trampolínou, bazénom
 • dennú starostlivosť a výuku výbornými kvalifikovanými učiteľkami
 • komplexný výchovno-vzdelávací program, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
 • prípravu dieťaťa na školské vzdelávanie a život v spoločnosti
 • individuálny prístup k dieťaťu
 • primeranosť výchovno-vzdelávacieho obsahu vekovým a individuálnym osobitostiam
 • potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
 • priaznivú sociálno-emocionálnu klímu, výchovné spoločenstvo všetkých osôb v MŠ (škôlka rodinného typu)
 • poznávanie a učenie hrou, rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením
 • rozvoj osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a morálnej oblasti
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa
 • prípravu dieťaťa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti
 • poradenstvo pre rodičov, spoluprácu s psychológom, logopédom, pediatrom, stomatológom
 • zdravú vyživu, domácu stravu, denne ovocie a zelenina, pitný režim
 • sledovanie zdravotného stavu a znižovanie chorobnosti prevenciou a otužovaním
 • učenie v prírode
 • pobyt vonku - športové aktivity a hry
 • sezónne športové aktivity
 • vychádzky do lesa – spoznávanie prírody
 • akceptovanie požiadaviek rodičov
 • výuku anglického jazyka
 • prácu s PC
 • náboženskú výchovu - pre deti, ktorých rodičia majú o ňu záujem
 • krúžky : hudobno-tanečný, výtvarno-pracovný, hókusy-pokusy (zábavná fyzika)
 • akcie pre deti a rodičov : divadelné predstavenia, vystúpenia, koncerty, výlety, exkurzia, besiedky, opekačky, tvorivé dielne,
 • dopravu školským minibusom, prídeme pre Vaše dieťa domov a v dohovorenú hodinu Vám ho privezieme