Plán

27.09.2015 07:35

Plán aktivít „pre radosť detí“ v šk. rok 2015/2016.

apríl  2016 :   „Príbeh jedného rytiera“ (interaktívne vystúpenie)

                         7.4.2016 o 9,15 hod.

 

                         dopravná  výchova  -   kamarátka  križovatka

                         15. týždeň

 

                         jarná príroda – vychádzka

                         krásy nie je nikdy dosť – vysádzanie kvetov

                         16. týždeň

 

                        Babka, dedko poď sa hrať! (starí rodičia a deti)   

                         22. 4.2016 (piatok) o 16,00 hod. - opekačka

 

                         jarná kondička – olympiáda

                         17. týždeň

 

 

máj  2016 :      fotenie detí

                         3.5.2016 od 9,30 hod.

                        

                        Simsalala  - hudobné vystúpenie (Hudáková)

                        6.5.2016 o 11,00 hod.

 

                        „kravička nám mlieko dáva“... (17.5. svetový deň mlieka)

                         20. týždeň

 

                         Deň matiek – vystúpenie detí, darčeky

                         9.5.2016 (pondelok) o 16,00 hod.

 

                         vychádzka do lesa – piknik (lienky)

                         návšteva farmy „Pod gaštankou“ v Modre (slniečka)

                         25.5.2016 (dopoludnia)

 

                        plavecký výcvik (Hotel Družba)

                        22. týždeň

 

 

jún 2016 :        MDD 1.6.2016 (streda)

 

                         hry v bazéne, kúpanie, slnenie

                         23. týždeň

 

                         Deň otcov, darček,“ ocko poď sa hrať“      

                         Rozlúčka s prvákmi

                         Divadlo zo šuflíka – zábavný program

                         občerstvenie, guláš

                         30.6.2016 o 16,00 hod.