Cenník platný od 01.09.2015

 

Čo všetko je zahrnuté v cene školného:

 

 • kompletná predškolská príprava podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet je pre všetkých“ vypracovaného podľa ŠVP ISCED 0
 • denne výchovno-vzdelávacie aktivity realizované hravou formou
 • opatera a starostlivosť o Vaše dieťa, profesionálny, individuálny prístup
 • pomôcky a spotrebný materiál na tvorivú činnosť
 • hračky a knihy pre deti, ale aj odborná literatúra
 • oslavy sviatkov, akcie pre deti a rodičov
 • divadlá a zaujímaví hostia priamo v škôlke
 • poldenné výlety a exkurzie
 • tvorivé dielne pre deti a rodičov
 • činnosť krúžkov
 • čistota a hygiena interiéru budovy, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uteráčikov
 • nákup drobného spotrebného materiálu, papierových vreckoviek a vlhčených hygienických utierok
 • opravy a údržba zariadení v budove a na školskom dvore
 • vykurovanie (drevo a jeho spracovanie) a elektr. energia
 • poistky detí

 

Čo všetko je zahrnuté v cene stravného:

 

 • desiata – chlieb alebo pečivo so zdravou nátierkou, zelenina, nápoj
 • obed - polievka, hlavné jedlo, šalát alebo kompót, nápoj
 • olovrant – chlieb s nátierkou alebo cereálne výrobky alebo mliečne výrobky ap., ovocie, nápoj
 • pitný režim – ovocné alebo bylinkové čaje, limonáda, citronáda, riedený džús, malinovka, voda

 

Čo všetko je zahrnuté v cene cestovného:

 

 • pohonné hmoty
 • opravy a údržba vozidiel
 • poistky
 • STK

Pravidelný celodenný pobyt a Pravidelný poldenný pobyt