Pravidelný poldenný pobyt

JEDNORÁZOVÉ zápisné za dieťa je 50,- EUR.

2. Pravidelný poldenný pobyt :

dieťa do 3 rokov

-         školné      220 EUR

-         strava         30 EUR

spolu :      250 EUR

 

dieťa od 3 rokov

-         školné        170 EUR

-         strava           30 EUR

spolu :        200 EUR

 

Udržiavací poplatok činí 150,- eur, platí pre celodenný aj poldenný pobyt dieťaťa v MŠ, jeho platnosť je uvedená v Školskom poriadku.

 

Ak rodič využije ponuku školskej dopravy, zaplatí viac o 50 eur/mesiac/dieťa.