Pravidelný celodenný pobyt

JEDNORÁZOVÉ zápisné za dieťa je 50,- EUR.

1. Pravidelný celodenný pobyt :

dieťa do 3 rokov

-         školné   240 EUR

-         strava      50 EUR

spolu :   290 EUR

 

ak je mamička zamestnaná, za opatrovanie dieťaťa v SMŠ, do veku 3 rokov si môže od štátu uplatniť príspevok  230 EUR/mesiac

 

dieťa od 3 rokov

-         školné     190 EUR

-         strava        50 EUR

spolu :     240 EUR

 

ZĽAVA PRE SÚRODENCOV  - za dve deti  380 EUR

                                                  - ak jedno z nich má do 3 rokov, 430 EUR

 

 

Udržiavací poplatok činí 150,- eur, platí pre celodenný aj poldenný pobyt dieťaťa v MŠ, jeho platnosť je uvedená v Školskom poriadku.

 

Ak rodič využije ponuku školskej dopravy, zaplatí viac o 50 eur/mesiac/dieťa.